Skip to content

Klubbens overordnede formål og arbeidsoppgaver

Norsk Schäferhund Klub har ikke noe ervervsmessig formål, men har som hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse av schäferhunder. Gjennom utadrettet virksomhet søker klubben å bidra til å fremme schäferhundens anseelse og anvendelse som brukshund, slik at den kan anvendes til samfunnsnyttige oppgaver i tillegg til å være konkurranse- og familiehund.

Avdelingens målsetning
Fremme avl av sunne, bruksdugelige schäferhunder. Skape aktivitet gjennom et variert tilbud av sosiale sammenkomster, trening, kompetanseutvikling, utstillinger og prøver.

Ny medlemsfordel

Som medlem i NSCHK avd. Rogaland vil vår samarbeidspartner, Dyrebutikk Online, tilby 15% rabatt på…

Les mer

Utstilling, kåringer og prøver 27. – 28. april

Velkommen til utstilling, kåringer og prøver 27.- 28. april på klubbens flotte område på Sviland…

Les mer

INNKALLING GF (ÅRSMØTE) 2024

Årsmøtepapirene finner dere ved å gå inn på hjemmesiden under https://www.nschk-rogaland.no/referat-og-rapporter/

Les mer

Kunngjøring GF (årsmøte) 2024

Les mer

Innkalling GF (årsmøte) 2023

Årsmøtepapirene finner dere ved å gå inn på hjemmesiden under https://www.nschk-rogaland.no/referat-og-rapporter/

Les mer

Kunngjøring GF (årsmøte) 2023

Les mer

Samarbeidspartnere