Skip to content

Offisiell epost er post@nschk-rogaland.no

STYRET
Leder – Morten Larsen – 410 46 970
Nestleder – Svein Egil Vagle – 913 14 284
Kasserer – Guthorm Lothe – 952 29 719
Styremedlem (leder bruks) – Bernt Hinna – 911 94 756
Sekretær – Gro Mikalsen – 913 73 880
Vara (leder rik) – Sigve Nicolaisen – 957 07 348
Vara (leder utstilling) – Kenneth Løyning – 920 56 019

BRUKSKOMITE
Leder – Bernt Hinna – 911 94 756
Medlem – Hilde L Leknes
Medlem – Tore Hinna
Medlem – Cato Sletten

RIK-KOMITE
Leder – Sigve Nicolaisen – 957 07 348
Medlem – Hans Dahle
Medlem – Siri Heggelund

UTSTILLINGSKOMITE
Leder – Kenneth Løyning – 920 56 019
Medlem – Lill Therese Vagle
Medlem – Rune Olsen
Medlem – Jane Olsen
Medlem – John Erling Myklebust

VALGKOMITE
Leder – Nicolae Ceban – 412 65 652 – nikceban@yahoo.com
Medlem – Laila Vagle
Medlem – Merete Stokka
Vara medlem – Bengt Eltervåg