Skip to content

Styret kaller inn til generalforsamling i Norsk Schäferhund Klub avd. Rogaland.

Planen var å gjennomføre et fysisk møte 8. februar 2022. I år igjen setter pandemien en stopper for et fysisk årsmøte. Styret i avdeling Rogaland har etter en samlet vurdering valgt at GF gjennomføres heldigitalt, som i fjor bruker vi gratis versjonen som OBOS har utarbeidet, se lenke www.digitalearsmoter.no

Når det for årets GF er valgt en heldigital løsning, så får det noen konsekvenser, men de endrer ikke resultatet. For vår del, betyr et heldigitalt GF at noen saker og formaliteter faller bort, f.eks vil godkjenning av dagsorden og valg av møteleder ikke være nødvendig, siden dette er en prosessbasert løsning.

Valget er som følge av verktøyets funksjonalitet delt i flere saker. Dere avgir stemme i hver sak. I siste sak ligger valg til styre, her velges leder, kasserer, styremedlem og varamedlemmer.

Det er krav til at møtet ligger åpent i minst 8 dager. Møtet stenges 8. februar kl. 19.

Alle vil motta en sms den 1. februar med lenke til pålogging, en logger på med sitt mobilnr og en vil få tilsendt en kode, når koden legges inn, så kommer en inne i møtet. Så går en gjennom sak for sak og avgir sin stemme. En kan endre sin stemme, helt frem til møtet stenges. Det er også mulig å legge inn spørsmål og kommentarer. Styret vil besvare relevante spørsmål.

Saksliste
• Godkjenning av innkalling
• Styrets årsberetning for 2021 (Bruks komiteen lagt ved til orientering)
• Regnskap 2021 med revisors beretning
• Budsjett 2022
• Valg

Utmerkelser vil bli markert og utlevert på første gjennomførbare medlemsmøte!

Sakspapirene finner dere her, i tillegg er de saksvedlegg i det digitale møtet.

Vel møtt!

Styret