Skip to content

Regjering gjorde endringer i smitteverntiltakene 1. februar, disse gjorde det mulig å planlegge fysisk møte.

Årsmøte (GF) 8. februar kl. 19, planlegges nå som fysisk møte! Derfor er det ikke sendt ut sms om digitalt møte, som tidligere varslet.

På styremøte 2. februar vil det arbeides med planlegging og gjennomføring av årsmøtet. Møtet må arrangeres innenfor gjeldende smitteverntiltak. Det blir nok munnbind og sprit. Kanskje det må bli et påmeldingssystem, hvor mange kommer, hvem kan sitte sammen osv

Følg med, mer informasjon kommer!