Skip to content

Hvem deltar på årsmøte? 

For å planlegge årsmøte i tråd med gjeldende smitteverntiltak, vennligst legg inn nødvendig informasjon. Det er mulig å melde på andre, merk at disse da oppfattes som i samme kohort, og dere da kan sitte «helt» sammen. 

Svarfrist 7. februar innen kl. 19

Ved å sende inn skjema bekrefter innsender følgende,
– alle påmeldte har bekreftet deltakelse på årsmøte (GF) 8. februar kl. 19
– alle påmeldte har betalt medlemsavgift inneværende år
– alle påmeldte kommer til å bruke munnbind
– alle påmeldte har akseptert å sitte på tilviste plasser

PÅMELDING